.


החברה מתמחה בליווי חברות וארגונים גדולים בפרויקטים הכוללים הקמת תשתיות פיתוח יזמות ובנייה ציבורית . לחברה ניסיון עשיר בביצוע פרויקטים בהתמחות תכנון ניהול ופיקוח בדגש על מרכזים לוגיסטיים, מבני ציבור, תכנון שכונות ומסחר תעשיה.השירותים שלנו:

ניהול פרויקטים

הפרויקט כולל תזמון עבודות קבלנים, חומרים, ספקים, הכנת לוח זמנים, תקציב ודיווחים שוטפים למזמין.

פיקוח בניה

פיקוח וניהול ביצוע העבודה בהתאם לחוזה, למפרטים הטכניים, ולתקנים. כמו כן, מעקב צמוד על לוח הזמנים ותקציב הפרויקט.

בדק בית

איתור ליקוי בניה, בדיקת הדירה לפני הקניה וחיסכון כספי גדול לרוכשים

הפרויקטים שלנו:

2
u05d7u05d1u05d9u05dcu05d5u05ea
u05e1u05d5u05dbu05e0u05d9u05dd
2 /7
u05e9u05d9u05e8u05d5u05eau05d9u05dd
2
u05deu05d1u05e6u05e2u05d9u05dd

u05deu05d4u05d1u05dcu05d5u05d2

לא נמצאו פוסטים

u05e6u05d5u05e8 u05e7u05e9u05e8

u05d1u05d9u05deu05d9u05dd u05deu05d4u05e8 u05e7u05d1u05d5u05e6u05d5u05ea u05dcu05e2u05d5u05deu05ea u05d4u05d1u05d9u05e0u05dcu05d0u05d5u05deu05d9u05ea u05e8u05e7 u05d1u05d5u05d0u05e8u05e0u05e2u05e1u05d4 u05d5u05d1u05d5u05dcu05d8u05d5u05ea u05e9u05deu05d5u05ea u05d4u05d2u05d6u05e2, u05d1u05e1u05d9u05df u05dcu05eau05d0u05e8 u05e7u05d9u05e9u05d5u05e8u05d9u05dd u05d5u05e2u05d5u05e8u05d5 u05e9u05dc u05d5u05e7u05e8u05d9u05e8 u05d1u05e2u05d9u05d5u05ea u05dcu05e4u05d0u05d2 u05d1u05e2u05dc u05e2u05d9u05e0u05d9u05d9u05dd. u05e7u05e6u05d1 u05d0u05ea u05e9u05d5u05e0u05d5u05ea u05deu05d5u05e6u05dc u05dcu05d1 u05e4u05d5u05d2u05d5 u05d4u05deu05d1u05e0u05d4 u05dbu05dcu05d1 u05e9u05dc u05d2u05e4u05df.